Képviselő-testületi döntések

Rendeletek

A zajvédelem helyi szabályairól

A vásárok és piacok tartásáról

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Rendelet a temetőröl és temetkezésről

Nyírbéltek Nagyközség település védelméről

Nyírbéltek Nagyközség településfejlesztési koncepció

A talajterhelési díjról

Rendelet egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Rendelet a szociális tűzifa helyi szabályairól

A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról

Az önkormányzati biztos megbízásáról

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletek módosítása

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogos gyakorlásának szabályairól

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

A mezei őrszolgálatról

Lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó helyi szabályok

A Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról

Köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról

A közterület használatáról

A közterület elnevezésének, átnevezésének, valamint a házszámozás rendjének szabályozásáról

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

A környezetvédelemről és a településtisztaság egyes kérdéseiről

A kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről

A kiadások készpénzben teljesítésének eseteiről

A játéktermek létesítésének, működésének feltételei

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

Szervezeti és Működési szabályzat

Nyírbéltek Nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról

A helyi adókról

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

A gyermekvédelem helyi szabályairól

Gyermekintézményben Intézményi térítési díj megállapításáról

Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról

„Nyírbéltek Nagyközség Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának rendjéről

Nyírbéltek Nagyközség címerének és zászlójának alkotásáról és használatáról

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról

Avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről

Az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

A helyi állattartás szabályairól

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról, valamint a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

2022. évi költségvetés 1. rész

2022. évi költségvetés 2. rész

2022. évi költségvetés 3. rész

2022. évi költségvetés 5. rész

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.