MFP Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása MFP-EIM/2020

A képhez tartozó alt jellemző üres; mfp.png a fájlnév

Záró Szakmai beszámoló

Támogatói okirat azonosító:    3196625569

Támogatási összeg:                     4 891 750 Ft

Támogatási intenzitás:               100%

Támogatás fizikai befejezése:  2022. május 11.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása megnevezésű alprogramja keretében nyert 4 891 750 Ft támogatást, melynek segítségével a községünkben lévő elhagyott telket megtisztíthattuk, lebonthattuk az ott megtalálható lakhatásra alkalmatlan épületet és így közcélra fel tudjuk használni ezt a területet.

Ezen támogatási kérelem benyújtásakor célunk volt, hogy a település központi részén található elhagyott és elhanyagolt telket közcélra tudjuk használni, ezzel ki tudunk alakítani újabb közösségi teret. Azért éreztük indokoltnak a támogatás igénylését, mert a településen fellelhető több elhagyott ingatlan, amelyek évről évre csak elhanyagoltabbak lettek és rontották településünk összképét.

A támogatási összeg felhasználása során megvásárlásra került a 714. helyrajzi számon található telek a rajta lévő lakhatásra alkalmatlan épülettel. Kovács László Egyéni Vállalkozó segítségével az épületet lebontottuk. Így egy rendezett, üres telken tudunk kialakítani egy újabb közösségi teret.

A lakosság tájékoztatása elsősorban a két helyre szabályszerűen kihelyezett falutábla segítette. Így a nagyközségbe érkezők értesülhettek arról, hogy a Magyar Falu Program keretében fejlesztések történnek településünkön. Másrészt a támogatói tábla kihelyezése után az arra járók tudomást szerezhettek a támogatás összegéről és típusáról. Nyírbéltek honlapján elhelyezésre került a Magyar Falu Program emblémája is. Így a megvalósítás megfelel az Arculati kézikönyv szabályainak.

A pályázat benyújtásakor tervezett céljainkat teljes mértékben elértük. A közösségi tér kialakítása céljából megvásárolt ingatlan által a nagyközségben élő emberek egy erős közösséget alkossanak. Fontos szempont a település népességének megtartása, illetve lehetőség szerint a lakosság lélekszámának növelése. Nyírbéltek önkormányzata szeretné, hogy a településen létrehozott közösségi tér lehetőséget és alkalmat kínáljon minden korcsoport számára, a kikapcsolódásra, illetve kapcsolatteremtésre más lakosokkal.

Kelt: Nyírbéltek, 2022. május 11.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.