Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1-1.3-15-SB1-2016-00005 azonosító számú  Mezőgazdasági terménytároló csarnok létesítése Nyírbélteken 

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata 2016. április 25. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez mezőgazdasági terménytároló csarnok létesítésére Nyírbélteken, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok vezetője 234 892 318 Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélt. Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzatának célja a helyi vállalkozások működési környezetének javítása, amely munkahelymegőrzést és -teremtést is eredményez, illetve a helyi termékek piacra jutásának, raktározásának elősegítése. A környező települések, valamint a helyi mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelők, családi gazdaságok, vállalkozások a helyi tároló kapacitása hiányában nem tudják tárolni, raktározni, piacra bevezetni a megtermelt gabonát, valamint a zöldség és gyümölcsféléket. A mezőgazdasági termelés szezonális volta miatt többletraktározási igény merül fel a termelőknél és a feldolgozóknál egyaránt, ezért a projekt keretében megépítésre került egy 1200 m2 hasznos alapterületű gabonatároló csarnok a nyírbélteki 0314 helyrajzi számú ingatlan alatt. A beruházásnak köszönhetően az önkormányzat eszközöket is vásárolt, melyek a létesítmény hatékony működését segítik elő. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt elsődleges célja a térség agrárgazdasági szereplői számára a versenyképesség és a jövedelmi helyzet javítása, valamint a piaci lehetőségek jobb kihasználása érdekében a szükséges háttér megteremtése.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.