Nyírbéltek Közösségi tér felújítás MFP-ÖTIK/2021

Záró Szakmai Beszámoló

Támogatói okirat száma: 3319999203
Támogatási összeg: 24 927 132 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás fizikai befejezése: 2022. augusztus 31.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztése megnevezésű alprogramja keretében nyert 24 927 132 Ft támogatást, melynek
segítségével az Önkormányzat olyan fejlesztést tudott végrehajtani, amely által a nagyközség
közösségi tere modernebb és biztonságosabb lett. Azért éreztük indokoltnak a támogatás igénylését,
mert fontos számunkra, hogy a településen élő emberek esztétikus és jól funkcionáló helyszínen
élhessenek közösségi életet és szórakozhassanak. A fejlesztést önerőből nem tudtuk volna
megvalósítani.

A támogatás felhasználása során megvalósult a 4372 Nyírbéltek, Kossuth Lajos utca 4-6. 524.
helyrajzi számon található művelődési ház burkolása, belső festése, a külső ajtók javítása és a
színpad fa padlóburkolatának felújítása. A kivitelezést az Apollo Menedzsment Consulting Kft.
bonyolította le. A kivitelezés szabályszerűségét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Iroda
Kft. műszaki ellenőre biztosította.
A lakosság tájékoztatását elsősorban a két helyre szabályszerűen kihelyezett falutábla segítette. Így
a Községünkbe érkezők értesülhettek arról, hogy a Magyar Falu Program keretében fejlesztések
történnek településünkön. Másrészt a támogatói tábla kihelyezése után az arra járók tudomást
szerezhettek a támogatás összegéről és típusáról. Nyírbéltek Nagyközség honlapján elhelyezésre
került a Magyar Falu Program emblémája és a beszámoló is. Így a megvalósítás megfelel az
Arculati kézikönyv szabályainak. A nyilvánosság biztosításáért Lakatos Balázs Egyéni Vállalkozó
felelt.
A projektmenedzsment feladatain keresztül Keresztesi Erika Egyéni Vállalkozó biztosította, hogy a
projekt megvalósításának folyamata szabályszerűen és részletesen dokumentálásra kerüljön.

A pályázat benyújtásakor tervezett céljainkat teljes mértékben elértük, vagyis a község közösségi
tere esztétikusabb és biztonságosabb lett. Úgy véljük, hogy a pályázat benyújtásakor tervezett
céljainkat teljes mértékben elértük, vagyis a pályázatnak köszönhetően a község lakossága részére
biztosítani tudjuk a modern és biztonságos helyszínt a kikapcsolódáshoz, illetve a felújításnak
köszönhetően a működtetés is gazdaságosabb lett.


Kelt: Nyírbéltek, 2022. augusztus 31.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.