TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00040

Kedvezményezett neve: Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: Meglévő piac felújítása és korszerűsítése Nyírbéltek nagyközségben

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00040

Támogatás összege: 93 915 303 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2023.06.30.

Projekt tartalmának bemutatása:

A településen és annak vonzáskörzetében lakók számára az egyik fő megélhetési forrás a
mezőgazdaság és az állattenyésztés, ezért kiemelten fontos, hogy a helyben megtermelt áru a helyi
piacon kerüljön értékesítésre. Jelen projekt keretében a nyírbélteki piac fejlesztése valósult meg. A
fejlesztés maximálisan illeszkedik a pályázati felhíváshoz, mivel kiemelt célja az önkormányzatok és
az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kis léptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási
láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek
helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális
támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósultak meg. A fejlesztések által javult a helyi
vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést eredményez és
hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez. Jelenlegi adatok szerint a piacon a helyi árusok
száma 10-15 fő között mozog. A fejlesztések hatására ez a szám a duplájára is növekedhet.

Konkrétabban a következő fejlesztések valósultak meg:

  • eszközbeszerzés megvalósítása – 8 db árusító pavilon beszerzése
  • kiegészítő infrastrukturális elemek – parkolók felújítása, építése
  • akadálymentesítés: A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó
    és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épületrész tekintetében megtörtént az akadálymentesítés
  • energiahatékonysági intézkedések

A 2006 évben épült „Vásárcsarnok” képezi jelen fejlesztés központját. A projekt keretében ezen
épület korszerűsítésére, felújítására került sor. A jelenleg zöldterületen felállított faszerkezetű árusító
helyek az idők során elavultak, szükségessé vált azok cseréje. Továbbá a terület jelenleg nem
rendelkezik az OTEK előírásaink megfelelő számú parkolóval, ezért szükséges volt további parkolók
kialakítása.

A fejlesztés közvetlen kapcsolódást mutat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Operatív Programban
meghatározott 1. megyei területfejlesztési prioritáshoz úgy, mint a megyei élelmiszergazdaság
piacorientált megerősítése.

Összegezve tehát jelen projekt a céljaink eléréséhez teljes mértékben hozzájárult.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.