TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00040

Kedvezményezett neve:
Projekt azonosítószáma:
Projekt címe:
Támogatás összege:
Támogatás intenzitása:
A projekt fizikai befejezése:

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata
TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00040
Meglévő piac felújítása és korszerűsítése Nyírbéltek nagyközségben
93 915 303 Ft
100%
2023.06.30.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű pályázati konstrukcióban 93 915 303 forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert.

A projekt megvalósulásának helyszíne:

  • Nyírbéltek, Széchenyi István utca 30.
  • Nyírbéltek, Széchenyi István utca 32.
  • Nyírbéltek, 717/1

A fejlesztés célja a település meglévő piacának felújítása, korszerűsítése. A projekt megvalósítása azért lenne feltétlenül szükséges, mivel a működési költségek nagyon magasak, így a piac fenntartása sokszor nehézségekbe ütközik. A piac felújítása régóta célként fogalmazódott meg a képviselő testület tagjaiban, melynek anyagi forrásai sikeres pályázatot követően Európai Uniós forrásból vált biztosítottá. A megvalósulandó fejlesztésnek köszönhetően az épület energetikai tulajdonságainak javítása, gazdaságosabb működés elérése vált valóra.

A beruházás eredményeként egy korszerű piaccal fog rendelkezni a település.

További információ kérhető:
Bagdi Sándor, polgármester
Elérhetőség:
Tel. 06-42-389-207
E-mail: polgarmester@nyirbeltek.hu

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.