TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00007


Kedvezményezett neve:

Projekt azonosítószáma:

Projekt címe:

Támogatás összege:

Támogatás intenzitása:

A projekt fizikai befejezése:

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata

TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00007

Nyírbéltek Nagyközség csapadékvíz elvezetése

138 098 367 Ft

100%

2023.07.31.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzatának célja, hogy a településen a bel-vízmentesítése teljes mértékben biztosított legyen. A vízbázis-védelem és vagyoni kármegelőzés érdekében fontos a település belvízvédelmének biztosítása. Az indokoltság a projekten belül abban nyilvánul meg, hogy a közterületen meglévő csapadékvíz csatornák felújítása, rekonstrukciójának elvégzése után, a burkolt csapadékvíz csatornák a vízgyűjtő területükről teljes biztonsággal képesek elvezetni a káros felszíni csapadékvizeket, az ezen a területen lévő „családi házas beépítettségű” ingatlanokon lévő épületek, létesítmények védelmének biztosítása érdekében

A projekt keretében az alábbi utcák csapadékvíz-elvezetését kívánjuk megoldani:

  • Ady Endre utca, hrsz: 831
  • Ady Endre utca, hrsz: 748
  • Dózsa György utca, hrsz: 756
  • Belterület: hrsz: 701
  • Petőfi Sándor utca, hrsz: 618
  • Rózsa Ferenc utca, hrsz: 672

A megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően 2 949 m hosszúságú terület csapadékvízelvezetését tudjuk megoldani.


A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.