TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00007

Kedvezményezett neve: Nyírbéltek Nagyközség
Önkormányzata

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00007
Projekt címe: Nyírbéltek Nagyközség csapadékvíz elvezetése
Támogatás összege: 138 098 367 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai befejezése: 2023.07.30.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzatának célja, hogy a településen a bel-vízmentesítése teljes mértékben biztosított legyen. A vízbázis-védelem és vagyoni kármegelőzés érdekében fontos a település belvízvédelmének biztosítása. Az indokoltság a projekten belül abban nyilvánul meg, hogy a közterületen meglévő csapadékvíz csatornák felújítása, rekonstrukciójának elvégzése után, a burkolt csapadékvíz csatornák a vízgyűjtő területükről teljes biztonsággal képesek elvezetni a káros felszíni csapadékvizeket, az ezen a területen lévő „családi házas beépítettségű” ingatlanokon lévő épületek, létesítmények védelmének biztosítása érdekében.

A projekt megvalósulásának helyszíne:

  • Nyírbéltek, Ady Endre utca, hrsz: 831
  • Nyírbéltek, Ady Endre utca, hrsz: 748
  • Nyírbéltek, Dózsa György utca, hrsz: 756
  • Nyírbéltek, Belterület, hrsz: 701
  • Nyírbéltek, Petőfi Sándor utca, hrsz: 618
  • Nyírbéltek, Rózsa Ferenc utca, hrsz: 672

A megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően 2 949 m hosszúságú terület csapadékvízelvezetését tudjuk megoldani.


A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.