Temetői járdaépítés 2022


ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Támogatói okirat száma:
Támogatási összeg:
Támogatási intenzitás:
Támogatás fizikai befejezése:

3365753732
5 999 996 Ft
100 %
2023. november 27.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 2022 megnevezésű alprogramja keretében nyert 5 999 996 Ft támogatást, melynek segítségével az Önkormányzat olyan fejlesztést tudott végrehajtani, amely által a nagyközség temetőjében a járda kiépítésre kerülhetett. Azért éreztük indokoltnak a támogatás igénylését, mert a járda építését nem tudtuk volna önerőből megvalósítani, azonban az infrastruktúra fejlesztése halaszthatatlan volt.

A támogatási összeg segítségével a 0330/2. helyrajzi számon található temetőben a KOV-ROX Kft. valósította meg a járda kiépítését. A műszaki átadás-átvétel 2022. december 10.-én került megtartásra, így a projekt maradéktalanul megvalósult. A kivitelezés szabályosságáért az MMI Tervező Kft. műszaki ellenőre felelt.

A projekt megvalósítását megelőző előkészítői tevékenységet – mérnöki tevékenységet, tervezést az ENVIRO-EXPERT Kft. látta el. A projekt megvalósításának teljeskörű és szabályszerű dokumentálását a Dex-Han Kft. biztosította. A lakosság tájékoztatása elsősorban a két helyre szabályszerűen kihelyezett falutábla segítette. Így az ide érkezők értesülhettek arról, hogy a Magyar Falu Program keretében fejlesztések történnek településünkön. Másrészt a támogatói tábla kihelyezése után az arra járók tudomást szerezhettek a támogatás összegéről és típusáról. Nyírbéltek nagyközség honlapján elhelyezésre került a Magyar Falu Program emblémája és a projekt főbb adatai is. Így a megvalósítás megfelel az Arculati kézikönyv szabályainak. A kötelező nyilvánosság biztosításáról a Dex-Han Kft. gondoskodott.

A pályázat benyújtásakor tervezett céljainkat teljes mértékben elértük, vagyis a fejlesztésnek köszönhetően a nagyközség temetőjében járda épülhetett. A beruházás eredményeként a temetőben történő közlekedés egyszerűbb és biztonságosabb lett. Célunk a széleskörű és folyamatos fejlesztésekkel, hogy hamarosan érezhető legyen a népességmegtartó, népességnövelő erő növekedése és hogy a fiatalok szívesen alapítsanak családot településünkön a megnövekedett bizalom és biztonságérzet miatt, illetve, hogy további hasonló korszerűsítéseket tudjunk végrehajtani.

Kelt: Nyírbéltek, 2023. december 12.

Bagdi Sándor, polgármester
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.