Temetői járdaépítés MFP-ÖTIF/2021

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Támogatói okirat száma: 3334774904
Támogatási összeg: 5 000 000 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás fizikai befejezése: 2022. december 10.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése megnevezésű alprogramja keretében nyert 5 000 000 Ft támogatást, melynek segítségével az Önkormányzat olyan fejlesztést tudott végrehajtani, amely által a nagyközség magasabb színvonalon tudja ellátni ide vonatkozó feladatait. Azért éreztük indokoltnak a támogatás igénylését, mert a 0330/2. helyrajzi számon található temetőben járda kiépítésére volt szükség és ezt önerőből nem tudtuk volna megvalósítani. A támogatás felhasználása során a temetőben a már megépített keleti oldalon lévő járdaszakaszhoz csatlakozva déli irányba haladva 53 méter hosszan és a temető főbejáratának vonalában a kiépített járda folytatásaként 51 méter hosszan épült járda. A kivitelezés feladatait a KOV-ROX Kft. látta el bruttó 5 062 271 Ft értékben, melyből 62 271 Ft önerő volt. A vállalkozási szerződést 2022. szeptember 27-én kötöttük, vállalt feladataikat 2022. december 10-re készre jelentették. A műszaki átadás-átvétel megvalósult 2022. december 10-én. A vállalkozó 2022. október 10-én bruttó 1 518 681 Ft előleget igényelt, amelyet 2022. október 11-én meg is kapott, erről KOV-2022-17 sorszámmal előlegszámlát állított ki. 2022. december 10-i teljesítési nappal kiállította a KOV-2022-31 sorszámú végszámlát bruttó 3 543 590 Ft összegről, melynek pénzügyi teljesítése 2022. december 29-én megtörtént. A lakosság tájékoztatását elsősorban a két helyre szabályszerűen kihelyezett falutábla segítette. Így a Községünkbe érkezők értesülhettek arról, hogy a Magyar Falu Program keretében fejlesztések történnek településünkön. Másrészt a támogatói tábla kihelyezése után az arra járók tudomást szerezhettek a támogatás összegéről és típusáról. Nyírbéltek Nagyközség honlapján elhelyezésre került a Magyar Falu Program emblémája és a beszámoló is. Így a megvalósítás megfelel az Arculati kézikönyv szabályainak. A pályázat benyújtásakor tervezett céljainkat teljes mértékben elértük, vagyis a nagyközség immáron biztosítani tudja a biztonságos közlekedést a temető területén is. Fontos számunkra, hogy lakosaink közérzetét javítsuk, valamint, hogy biztonságérzetüket növeljük minden élethelyzetben.

Kelt: Nyírbéltek, 2022. december 10.

Bagdi Sándor, polgármester
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.