MFP-UHK/2021 Esze Tamás utca

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Támogatói okirat száma: 3292441704
Támogatási összeg: 18 763 752 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás fizikai befejezése: 2023. június 09.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2021 megnevezésű alprogramja keretében nyert 18 763 752 Ft támogatást, melynek segítségével az Önkormányzat olyan infrastrukturális fejlesztést tudott végrehajtani, amely által az Esze Tamás utca 330. helyrajzi számú út útburkolata megújulhatott 530 méter hosszúságban és 3,5 méter szélességben. Azért éreztük indokoltnak a támogatás igénylését, mert fontos számunkra, hogy nagyközségünkben biztosítani tudjuk a biztonságos közlekedést. A támogatás felhasználása során a kivitelezés feladatait a Nyír-Építő Kft. látta el bruttó 17 460 589 Ft értékben. A munkálatok szabályosságát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Iroda Kft. műszaki ellenőre látta el bruttó 250 000 Ft értékben.

A lakosság tájékoztatását elsősorban a két helyre szabályszerűen kihelyezett falutábla segítette. Így a Községünkbe érkezők értesülhettek arról, hogy a Magyar Falu Program keretében fejlesztések történnek településünkön. Másrészt a támogatói tábla kihelyezése után az arra járók tudomást szerezhettek a támogatás összegéről és típusáról. Nyírbéltek nagyközség honlapján elhelyezésre került a Magyar Falu Program emblémája és a projekt főbb adatai. Így a megvalósítás megfelel az Arculati kézikönyv szabályainak. A feladatokat Keresztesi Erika Egyéni Vállalkozó látta el bruttó 161 500 Ft értékben.

A projekt megvalósítása során a projektmenedzsment feladatait a DEX-HAN Kft. szakemberei látták el bruttó 900 000 Ft értékben. Ők feleltek a szabályszerű dokumentálás meglétéért és a pénzügyi elszámolás elkészítéséért.

A pályázat benyújtásakor tervezett céljainkat teljes mértékben elértük. Célunk a pályázattal az volt, hogy lakóink büszkék lehessenek a vidéki életformára, rendezett környezetben élhessenek és a településkép fejlesztése is elsődleges szempont volt.

Kelt: Nyírbéltek, 2023. június 09.

Bagdi Sándor, polgármester
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.