PostHeaderIcon A HÁZALÓ KERESKEDELEM

TÁJÉKOZTATÓ

A HÁZALÓ KERESKEDELEMRŐL

Nyírbélteken is előfordul az üzleten kívüli kereskedés (ún. házaló kereskedelem), melynek során a kereskedők a lakásukon vagy a tartózkodási helyükön keresik fel az embereket és kínálják eladásra áruikat.

Az ebből fakadó szabálytalanságok elkerülése érdekében ezúton szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét,  néhány fontos tudnivalóra a házaló kereskedelemmel kapcsolatban:
A hatályos jogszabályok rendelkezései alapján üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha  ehhez előzetesen hozzájárult, valamint a fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkereső személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni.
Kereskedő nem forgalmazhatja üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján az alábbi termékeket:

  • Kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék;
  • Gyógyszer és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anya, valamint állatgyógyászati termék;
  • Élelmiszer (ideértve a gombát is),  a zöldség és gyümölcs kivételével;
  • Növényi szaporító anyag;
  • Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;
  • Veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag;
  • Drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy;
  • Jövedéki termék (ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány)

A kereskedelemről szóló jogszabály előírja, hogy az üzleten kívüli kereskedőnek a kereskedő székhelye szerinti település jegyzőjéhez be kell jelentenie az általa végzett kereskedelmi tevékenységet. Sajnos sok esetben a kereskedők  ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, így jogosulatlanul végeznek házaló kereskedelmet.  Nem tisztességes szándékkal keresik fel a lakosságot, céljuk főleg az idős emberek becsapása, és az életkörülményeiknek a felderítése, amely későbbi bűncselekmények elkövetéséhez  is vezethet.

Ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kereskedőktől minden esetben kérjék az árusításra jogosító engedélyt, és  az eladásra kínált áruk eredetét igazoló számlát.
Amennyiben a kereskedők az engedélyt és az eladásra kínált áruk eredetét  igazoló számlát nem tudják bemutatni, akkor  ne vásároljanak a kereskedőktől, és ne engedjék be ingatlanjaikba.
Ha ilyen eset mégis előfordul a környezetükben, akkor fokozottan vigyázzanak értékeikre és,
értesítsék a rendőrséget.

Nyírbéltek, 2013. április 03

Kertész Gáborné
jegyző