PostHeaderIcon Önkormányzati választás 2010 - az eljárási határidőkről és határnapokról

1. A választójogosultság nyilvántartása

 • A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt az ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kell megküldeni a választópolgároknak.
 • A névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig közszemlére kell tenni.
 • A névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.
 • Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésõbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen az illetékes helyi választási irodához. Igazolást legkésõbb 2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kiadni.
 • A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16.00 óráig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban.

2. A választási szervek

 • A helyi választási bizottság, valamint az új szavazókörök kialakítása során létrehozott szavazatszámláló bizottság választott tagjait és szükséges számban a póttagokat egyidejûleg 2010. augusztus 22-ig kell megválasztani.
 • Az Országos Választási Bizottság választott tagjait legkésõbb 2010. augusztus 22-én meg kell választani.
 • A választási bizottságok megbízott tagjait legkésõbb 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.
 • A választási bizottság tagjai 2010. október 4-én mentesülnek a jogszabályban elõírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az idõre átlagbér illetimegõket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a választási szerv tagját megilletõ bér megtérítését 2010. október 8-ig igényelheti a választási bizottság mellett mûködõ választási irodától, a szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási irodától.

3. A választási kampány

 • A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a névjegyzékben szereplõ választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölõ szervezeteknek kérésükre, díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett 2010. szeptember 13-át követõen adja át.
 • A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetõje a jelölt, jelölõ szervezet kérésére 2010. szeptember 13-át követõen adja át.
 • A helyi közszolgálati mûsorszolgáltatók 2010. szeptember 18-tól szeptember 30-ig a jelölés, illetve a listaállítás arányában legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölõ szervezetek, továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetését.
 • Az országos közszolgálati mûsorszolgáltatók 2010. október 2-án közreadják annak a nyolc jelölõ szervezetnek a választási összefoglalóját, amelyek országos összesítésben a legtöbb képviselõ- és polgármesterjelöltet állították.
 • A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart.
 • Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos.
 • Az (1) és (2) pont szerint teljesített adatszolgáltatás adatait legkésõbb 2010. október 3-án kell megsemmisíteni. Az errõl készült jegyzõkönyvet 2010. október 6-ig át kell adni az adatszolgáltatónak.
 • A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2010. november 2-ig köteles eltávolítani.

4. A jelölés

 • Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet.
 • A jelöltet legkésõbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál.
 • A megyei listát és az azon szereplõ jelölteket legkésõbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.
 • A kompenzációs listát, valamint az azon szereplõ jelölteket legkésõbb 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.
 • A jelöltnek, illetõleg jelölõ szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig meg kell semmisítenie. Az errõl készült jegyzõkönyvet 2010. szeptember 9-én 16.00 óráig kell átadni a választási bizottságnak.
 • A fõvárosi listát, valamint az azon szereplõ jelölteket legkésõbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.
 • Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlották, legkésõbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el.
 • Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda 2010. október 3-án megsemmisíti.

5. A szavazatok összesítése

 • Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzõkönyvei alapján 2010. október 4-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt.
 • A szavazóköri jegyzõkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2010. október 6-án 16.00 óráig megtekinthetõ.
 • Ha Budapesten a jelölt fõvárosi kerületi kompenzációs listáról és fõvárosi területi listáról egyaránt mandátumot szerez, úgy legkésõbb 2010. november 2-ig nyilatkoznia kell, hogy melyiket fogadja el.
 • A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2011. január 1-jéig kell megõrizni. 2011. január 1. után a választási iratokat – a jegyzõkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni.
 • A jegyzõkönyveket 2011. január 1. után kell átadni az illetékes levéltárnak.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
4372 Nyírbéltek, Kossuth utca 5-7.
Tel.: 42/389-207 Fax: 42/389-254
KÖZLEMÉNY

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010 október 3.
napjára kitűzött választására, valamint a települési kisebbségi
önkormányzati képviselők általános választására

A Magyar Köztársaság elnöke a 204/2010. (VII.16.) KE. határozatával a helyi

önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2010. október 3-ra
(vasárnapra) tűzte ki.
Nyírbéltek Nagyközség Helyi Választási Bizottsága 2/2010. (08.09.) HVB számú határozatával
a cigány települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását 2010.
október 3-ra (vasárnapra) tűzte ki.

A választással kapcsolatosan a következőkről tájékoztatom Önöket:

Helyi Választási Bizottság

Kiss Jánosné  HVB Elnök Nyírbéltek, Vasvári Pál utca 44.
Szokolai Attila Józsefné HVB elnökhelyettes Nyírbéltek, Bajcsy-Zsilinszky utca 18.
Fazekas Bertalanné HVB tag Nyírbéltek, Kossuth Lajos utca 71.
Póttagok:
Bulátkó Anita Nyírbéltek, Bajcsy-zs. utca 69.
Kanalas Csaba Nyírbéltek, Vasvári pál utca 60.

Helyi Választási Iroda (HVI)
Vezetője: Kertész Gáborné HVI vezető
Helyettese: Kepics Lajosné HVI tag
Informatikai vezető: Takács Sándor Vendelné HVI tag
A HVI címe:
4372 Nyírbéltek, Kossuth utca 5-7.
Tel: 42/389-207
Honlap: www.nyirbéltek.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig reggel 8-tól du. l6.00-ig, pénteken 8-tól 12 óráig.
Igazolás kérése személyesen

 

A választással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok:

· 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
· 1997. évi C. törvény a választási eljárásról
· 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
· 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
· 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
· 4/2010. (VII.16.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitőzött választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
· 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet a választási eljárásról szóló l997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról
· 7/2010. (VII.21.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán az alábbi választási bizottságok működnek:

· Nyírbéltek Nagyközségben 3 szavazatszámláló bizottság + 1 kisebbségi szavazatszámláló bizottság
· Helyi Választási Bizottság (HVB), Nyírbéltek, Kossuth utca 5-7.
· Területi Választási Bizottság (TVB), Nyíregyháza, Hősök tere 5. Telefon: 42/599-599, ; e-mail: fojegyzo@ szszbmo.hu
· Országos Választási Bizottság (OVB), Budapest
Az Országos Választási Iroda külön Internetes weblapot szerkeszt, amelynek tartalma végigkíséri a teljes választási folyamatot több nyelven. Ezt a weblapot a gyengén látók is tudják használni. Elérhetősége: www.valasztas.hu. A honlapon minden hasznos, szavazással kapcsolatos információ megtalálható.

A választással kapcsolatos legfontosabb határidők:

A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítı és az ajánlószelvények kézbesítése 2010. augusztus 16-19. között A választói névjegyzék közszemlére tétele az Polgármesteri Hivatalban (Kossuth utca 5-7.) 2010. augusztus 18-22. között A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt kifogás benyújtása 2010. augusztus 18-tól 22-én 16.00 óráig Igazolás kérése személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-én 16.00 óráig Igazolás kérése ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig meg kell érkeznie a levélnek a HVI vezetőjéhez Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig

Módosított névjegyzék közszemlére tétele 2010. október 1-én 16.00 óráig Szavazás 2010. október 3-án reggel 6.00 órától l9.00 óráig tart
A listát állító pártok a választási bizottságok megbízott tagjait bejelentik 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig

Választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart
Kampánycsend, kampányt folytatni TILOS 2010. október3-án 00.00 órától 19.00 óráig
Közszemlére tett névjegyzék másolatának
megkérése díjfizetés ellenében (jelölt, jelölő szervezet írásos igénye alapján) 2010. szeptember 13-át követően
Kötelező a választási plakátok eltávolítása 2010. november 2-ig

Felhívjuk a választópolgárok és a jelölő szervezetek figyelmét, hogy valamennyi
határidő jogvesztő.
Választópolgárok száma: 2178 fő.
Önkormányzati képviselő jelöléséhez szükséges ajánló
szelvények száma (1 %) 22 db
Polgármester jelöléshez szükséges ajánló szelvények száma 66 db – (3 %)

Települési önkormányzati képviselőként megválasztható képviselők száma: 6 fő

A települési kisebbségi önkormányzat képviselőjelöltjeit nem a választópolgárok ajánlják,
hanem kisebbségi szervezetek állíthatják. A megválasztható kisebbségi képviselők száma: 4 fő.
A szavazókörök címjegyzéke a Polgármesteri Hivatalban és a
www.nyirbeltek.hu honlapon megtekinthetőek.
Szavazókörök címe:
1.számú szavazókör:
Nyírbéltek, Kossuth utca 1-3. ( Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár Új épület Bal szárny)
2.számú szavazókör:
Nyírbéltek, Kossuth utca 1-3. ( Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár régi szárny)
3.számú szavazókör:
Nyírbéltek, Kossuth utca 1-3. ( Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár Új épület Jobb szárny)
Kisebbségi szavazókör:
Nyírbéltek, Kossuth utca 1-3. ( Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár )

A lakcímnélküli (csupán településszintű lakcímmel rendelkező) szavazópolgárok
Nyírbéltek Nagyközségben a 3. számú szavazókörben (Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár)
Nyírbéltek Kossuth utca 1-3. szám alatt szavazhatnak.

Változott az igazolással szavazás szabálya. Igazolással csak abban az esetben lehet szavazni, ha a választópolgár 2010. június 16-át megelőzően tartózkodási helyet létesített.
Ebben az esetben igazolással a bejelentett tartózkodási helyén, az igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat a választópolgár. A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasztas.hu honlapon, illetve beszerezhető a választási irodában. Az igazolással a szavazás napját megelőzően a bejelentett tartózkodási helye szerinti településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett, a tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.
Az igazolás kiadását követően nincs lehetősége a választópolgárnak arra, hogy meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazzon.
A mozgásában gátolt választópolgár, aki emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető. Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhető.
Abban az esetben, ha a szavazás napján a választópolgár külföldön vagy Magyarországon, de nem a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.

Nyírbéltek, szeptember 1.

Kertész Gáborné
HVI-vezető