PostHeaderIcon Aktuális hírek

PostHeaderIcon Házaló tűzifa árusok

Házaló tűzifa árusok

 

PostHeaderIcon Talajterhelési díj

Településünkön az elmúlt esztendőben befejeződött a teljes települési csatornahálózat megépítése. Több mint 110 lakóingatlanban készült el a közcsatorna, ezzel együtt a rákötési kötelezettség is megjelent.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016.(III.26.) rendeletet alkotott a talajterhelési díjról, amelyet a környezetvédelmi törvény és rendeletek írtak elő kötelezően.
A rendelet hatálya Nyírbéltek nagyközség közigazgatási területén azokra a kibocsátókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá és vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaznak.
A talajterhelési díj mértékét jogszabály határozza meg, melynek összege 1800 Ft/ m3.
Mérési lehetőség hiányában az általány mértéke: 11 m3 /fő/év x 1800 Ft/m3.
100 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, aki 2016. 08. 31. napjáig a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. A rácsatlakozást a viziközmű-szolgáltatóval megkötött szolgáltatói szerződés bemutatásával kell igazolni.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót: akinek lakásába nincs bevezetve a víz, illetve akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik.

 

 

PostHeaderIcon Helyi iparűzési adó bevallás nyomtatvány

Helyi iparűzési adó bevallás nyomtatvány [Letöltés]

 

PostHeaderIcon Hirdetmény Személyszállító Autóbusz Értékesítéséről

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata eladásra meghirdeti a tulajdonát képező, 36 személyes személyszállító autóbuszt. A versenytárgyalási felhívás beszerezhető 4372 Nyírbéltek, Kossuth utca 5-7. munkanapokon 8 órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatalban. A versenytárgyalási ajánlat beadásának határideje: 2016. január 26. 10.óra 00 perc.

Az autóbusz értékesítésével kapcsolatban felvilágosítást ad Bagdi Sándor polgármester a 06- 30-3003711-es telefonszámon.

 

PostHeaderIcon Rendőrségi hírlevél

A gépkocsi nem biztonságos tárolóeszköz [Letöltés]

 

PostHeaderIcon Szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés

Szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés [Letöltés]

 

PostHeaderIcon Nyírbéltek KSE sportfejlesztés

 

PostHeaderIcon Önkormányzati választás 2014. eredmény

 
További cikkeink...