PostHeaderIcon Aktuális hírek

PostHeaderIcon Lakossági tudnivalók gázvezeték sérülésekkel kapcsolatban

Részletekért kattintson ide!

 

PostHeaderIcon Szavazókörök sorszámának területi beosztásának megállapítása

Részletekért kattintson ide!

 

PostHeaderIcon A HÁZALÓ KERESKEDELEM

TÁJÉKOZTATÓ

A HÁZALÓ KERESKEDELEMRŐL

Nyírbélteken is előfordul az üzleten kívüli kereskedés (ún. házaló kereskedelem), melynek során a kereskedők a lakásukon vagy a tartózkodási helyükön keresik fel az embereket és kínálják eladásra áruikat.

Az ebből fakadó szabálytalanságok elkerülése érdekében ezúton szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét,  néhány fontos tudnivalóra a házaló kereskedelemmel kapcsolatban:
A hatályos jogszabályok rendelkezései alapján üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha  ehhez előzetesen hozzájárult, valamint a fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkereső személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni.
Kereskedő nem forgalmazhatja üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján az alábbi termékeket:

  • Kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék;
  • Gyógyszer és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anya, valamint állatgyógyászati termék;
  • Élelmiszer (ideértve a gombát is),  a zöldség és gyümölcs kivételével;
  • Növényi szaporító anyag;
  • Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;
  • Veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag;
  • Drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy;
  • Jövedéki termék (ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány)

A kereskedelemről szóló jogszabály előírja, hogy az üzleten kívüli kereskedőnek a kereskedő székhelye szerinti település jegyzőjéhez be kell jelentenie az általa végzett kereskedelmi tevékenységet. Sajnos sok esetben a kereskedők  ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, így jogosulatlanul végeznek házaló kereskedelmet.  Nem tisztességes szándékkal keresik fel a lakosságot, céljuk főleg az idős emberek becsapása, és az életkörülményeiknek a felderítése, amely későbbi bűncselekmények elkövetéséhez  is vezethet.

Ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kereskedőktől minden esetben kérjék az árusításra jogosító engedélyt, és  az eladásra kínált áruk eredetét igazoló számlát.
Amennyiben a kereskedők az engedélyt és az eladásra kínált áruk eredetét  igazoló számlát nem tudják bemutatni, akkor  ne vásároljanak a kereskedőktől, és ne engedjék be ingatlanjaikba.
Ha ilyen eset mégis előfordul a környezetükben, akkor fokozottan vigyázzanak értékeikre és,
értesítsék a rendőrséget.

Nyírbéltek, 2013. április 03

Kertész Gáborné
jegyző

 

PostHeaderIcon Kedves Véradónk!

Beteg embertársaink nevében fordulunk Önhöz és kérjük, vegyen részt véradásunkon.

2010. év December hó 07-én, kedden 08.00 – 15.00 óra között VÉRADÁST tartunk, melyre szeretettel várjuk, megjelenésére számítunk.

Helye: Polgármesteri Hivatal Nyírbéltek

Előtte étkezés és folyadék fogyasztása ajánlott!

Egyben kérjük, segítsen új véradók toborozásában, a térítésmentes véradó-mozgalom népszerűsítésében, annak érdekében, hogy minden rászoruló beteg számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan gyógyszer – a vér.

Önzetlen segítségét köszönjük!

Minden véradó a Magyar Vöröskereszt részéről vásárlási utalványban, az Önkormányzat részéről szaloncukor csomagban részesül!

Személyi Igazolványát és a TAJ kártyáját feltétlenül hozza magával!

Nyírbéltek, 2010. december 1.

Köszönettel és Tisztelettel:
Csik Mihály sk. polgármester

 

PostHeaderIcon Digitális Híd Fest

Tisztelettel tájékoztatom a lakosságot, hogy 2010. november 06.-án (szombaton) a TELEKOM szervezésében a Közösségi Házban de. 10 órától Digitális Híd Fest kerül megrendezésre.
A rendezvény keretén belül 1,5 óra időtartam alatt lehetőség nyílik különböző művészeti egyéni és csoportos fellépésekre.

A rendezvényt Novák Péter vezeti.

A rendezvényen történő részvételről 2010. november 03.-ig (szerda) de. 12 óráig kérünk visszajelzést a Polgármesteri Hivatal fsz.4.sz. irodájában Takács Sándor Vendelnénél.
A visszajelzésben szíveskedjen közölni milyen kategóriában, milyen időtartamban ad elő műsort. (vers, próza, szólóének, társastánc, hobby bemutatása, honismereti produkció stb.)

A rendezvény szervezők 10 db számítógépet helyeznek el a Közösségi Ház pódium termében, ahol lehetőség nyílik internet használatával kapcsolatos ismeretek megszervezésére és azok gyakorlati használatára játékosan, illetve vetélkedő formájában de. 9 órától várhatóan 17 óráig.Tisztelettel:
Csik  Mihály sk.
polgármester

 

PostHeaderIcon Jelentés Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Helyzetéről

Bővebben...

 

PostHeaderIcon Önkormányzati választás 2010 - az eljárási határidőkről és határnapokról

Bővebben...