PostHeaderIcon A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

  • Olyan gazdálkodó szervezet, amely a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajodnában áll, illetve amely felett közvetlen irányítással rendelkezik nincs.