PostHeaderIcon Talajterhelési díj

Településünkön az elmúlt esztendőben befejeződött a teljes települési csatornahálózat megépítése. Több mint 110 lakóingatlanban készült el a közcsatorna, ezzel együtt a rákötési kötelezettség is megjelent.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016.(III.26.) rendeletet alkotott a talajterhelési díjról, amelyet a környezetvédelmi törvény és rendeletek írtak elő kötelezően.
A rendelet hatálya Nyírbéltek nagyközség közigazgatási területén azokra a kibocsátókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá és vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaznak.
A talajterhelési díj mértékét jogszabály határozza meg, melynek összege 1800 Ft/ m3.
Mérési lehetőség hiányában az általány mértéke: 11 m3 /fő/év x 1800 Ft/m3.
100 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, aki 2016. 08. 31. napjáig a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. A rácsatlakozást a viziközmű-szolgáltatóval megkötött szolgáltatói szerződés bemutatásával kell igazolni.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót: akinek lakásába nincs bevezetve a víz, illetve akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik.