PostHeaderIcon Hirdetmény Személyszállító Autóbusz Értékesítéséről

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata eladásra meghirdeti a tulajdonát képező, 36 személyes személyszállító autóbuszt. A versenytárgyalási felhívás beszerezhető 4372 Nyírbéltek, Kossuth utca 5-7. munkanapokon 8 órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatalban. A versenytárgyalási ajánlat beadásának határideje: 2016. január 26. 10.óra 00 perc.

Az autóbusz értékesítésével kapcsolatban felvilágosítást ad Bagdi Sándor polgármester a 06- 30-3003711-es telefonszámon.

 

PostHeaderIcon Nyírbéltek KSE sportfejlesztés 2015

 

PostHeaderIcon Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

 

PostHeaderIcon Szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés

Szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés [Letöltés]

 

PostHeaderIcon Rendőrségi hírlevél

A gépkocsi nem biztonságos tárolóeszköz [Letöltés]